Klachtenregeling bewoners en hun netwerk.

Onze begeleiders zullen er alles aan doen om je zoveel mogelijk thuis te laten voelen binnen Nostram, je zo passend mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid en zo goed mogelijk samen te werken met je ouders, school, behandelaars, dagbesteding of werk. Een goede begeleiding staat voorop en gelukkig zijn de meeste cliënten en hun ouders tevreden over de begeleiding binnen Nostram. Toch kan er wel eens iets misgaan. Je bent misschien ontevreden over bepaalde zaken en je wil je klacht kenbaar maken. Deze klachtenregeling helpt je daarbij. Hieronder geven we aan op welke wijze je een klacht kunt indienen, wanneer je ontevreden bent over de kwaliteit van onze begeleiding

Procedure

Je klacht kan je op meerdere manieren kenbaar maken. De mogelijkheden worden hieronder uitgelegd.

Je bespreekt je klacht met je coach.
Bespreek eerst je klacht met je coach of de coach van je kind. Maak met hem of haar een afspraak, zodat je voldoende tijd krijgt om je klacht toe te lichten. Samen kan je (of jullie) zoeken naar een oplossing waar je tevreden over bent. Je coach laat aan het bestuur weten dat er sprake was van een klacht en of je er samen uit bent gekomen. Misschien vind je het lastig om je coach, waar je niet tevreden over bent, rechtstreeks te benaderen. Je kan dan de hulp van een andere begeleider inroepen. Kom je er in het gesprek met je coach er niet uit? Dan kan je je klacht doorgeven aan het bestuur (Robert, Cor of Ruud).

Bemiddeling door het bestuur.
Het bestuur zal binnen 10 werkdagen (2 weken) contact met je opnemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de zorgvuldige afhandeling van je klacht. Het bestuur zorgt ervoor dat je een bevestiging krijgt van ontvangst van je klacht. In deze brief wordt ook uitgelegd wat het bestuur zal doen om je klacht te onderzoeken. Alle correspondentie over je klacht wordt binnen Nostram zorgvuldig bewaard. Je kan altijd informeren over de stand van zaken van de behandeling van de klacht. Het bestuur regelt ook dat je een schriftelijk bericht ontvangt over de uitkomst van je klacht. Nostram wil graag tot een goede oplossing komen binnen een redelijke termijn.

Ben je nog niet tevreden over de behandeling van je klacht door Nostram?

Dan kan je bij een externe geschillencommissie terecht, namelijk bij Klachtenportaal Zorg.

Je bent vanzelfsprekend te allen tijde gerechtigd om direct een officiële klachtenprocedure te starten bij de externe geschillencommissie zonder eerst gebruik te maken van de mogelijkheden tot interne bemiddeling door je coach of het bestuur van Nostram. Toch hopen we dat je eerst met je coach en/ of het bestuur in gesprek gaat om te kijken of er een goede oplossing voor uw klacht gevonden kan worden.

Aandachtspunten

In de klacht dient in ieder geval beschreven te worden: uw naam en (als je nog geen 18 jaar bent) de naam en je relatie met de wettelijke vertegenwoordiger. Daarnaast moet je de reden van je klacht omschrijven. Mocht je nog verdere vragen hebben, dan kan je terecht bij de woonbegeleiding van Nostram.

Contact

Stichting Nostram
Veerstraat 97
6703 CB Wageningen
0317-842549
Info@nostram.nl


Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Info@klachtenportaalzorg.nl


Foto impressie

Nostram voor begeleid wonen op menselijk nivo.
Bouwenaan een Toekomst.

Samen koken onder begeleiding

Begeleid wonen

begeleid sport en spel

Begeleid werken in de buitenluchts