Kwaliteitsbewaking

Zoals eerder al aangegeven dient de woonvoorziening aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Hiervoor gaan we een kwaliteitsbureau inschakelen, die jaarlijks zorg draagt voor toetsing van deze eisen. Bewaking van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het blijven zoeken naar mogelijkheden ter verbetering.

Dagbesteding

Centraal uitgangspunt hierbij is dat de bewoner een meerwaarde kan ontlenen aan de invulling van zijn dagbesteding. De mogelijkheden van dagbesteding onderzoeken we door contacten te leggen met reguliere instellingen, bedrijfsleven, sportverenigingen en andere culturele en welzijnsinstellingen in de regio.

Vrijetijdsbesteding

Op basis van behoefte bekijken wij mogelijkheden voor sportieve en/of recreatieve activiteiten. Indien mogelijk, zoeken wij aansluiting bij het aanbod vanuit de gemeente of binnen de regio. Daarnaast zijn in en rond de woonvoorziening ook mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding aanwezig.

Wonen

Wij bieden een huis waar mensen met een beperking veilig kunnen wonen en van waaruit men kan deelnemen aan de samenleving. zelfstandig wonen met de juiste begeleiding.

Omgang financien

Wij gaan je leren omgaan met je financiën en administratie, het laten inzien van het omgaan met geld en de bij behorende verantwoording hiervan.

Werk/stage zoeken

Wij zoeken passend werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen een passende infrastructuur die hen stimuleert en ondersteunt om hun talenten te ontwikkelen.

Foto impressie

Nostram voor begeleid wonen op menselijk nivo.
Bouwenaan een Toekomst.

Samen koken onder begeleiding

Begeleid wonen

begeleid sport en spel

Begeleid werken in de buitenluchts