Nostram wil zorg en begeleiding aanbieden in de meest brede zin van het woord. Begeleiding en zorg op het gebied van wonen, werken en financiën. Nostram heeft de visie dat al deze aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als bij één van deze aspecten bij een cliënt niet optimaal lopen, heeft dit vaak automatisch effect op de rest van de gedragingen van onze cliënten. Nostram hecht veel waarde aan het opbouwen van een goede werkrelatie, waarbij de persoonlijke aanpak de belangrijkste is. Ieder persoon heeft immers een specifieke eigen aanpak nodig. Nostram's begeleiding wordt uiteraard door één vaste coach gegeven.

Verantwoord naar de toekomst

Onze medewerkers zijn allemaal gediplomeerde zorgprofessionals.
Zij zijn allen in het bezit van minimaal een MBO 4 opleiding aangevuld met 5 jaar relevante werkervaring of een HBO opleiding. Al onze medewerkers zijn tevens in het bezit van een V.O.G. verklaring.

Kwaliteit van zorg en leven is voor elk mens anders. Kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de mogelijkheid te kunnen beslissen over uw eigen leven, over goede huisvesting of goede zorg. Het heeft nog meer te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Daarom is binnen onze begeleiding een gedragscode van toepassing waarin wordt verwoord wat wij van elkaar verwachten. Begrippen als respect voor elkaar, afspraken nakomen, verantwoordelijk zijn, privacy en met elkaar in gesprek blijven nemen daar een centrale plaats in.

De gedragscode is een hulpmiddel voor medewerkers en cliënten om te blijven denken aan hetgeen waar het om gaat, waarde toevoegen aan jou leven. Dat doen wij voor jou en met jou.

Door onze ruime ervaring hebben wij uiteraard een groot netwerk opgebouwd. Onze clienten maken hier gebruik van:
Het juiste werk
De juiste dagbesteding
De gewenste vrijetijdsbesteding
De aansluitende therapie
Een passende behandeling

Foto impressie

Nostram voor begeleid wonen op menselijk nivo.
Bouwenaan een Toekomst.

Samen koken onder begeleiding

Begeleid wonen

begeleid sport en spel

Begeleid werken in de buitenluchts