Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek zet een begeleider van Nostram samen met jou de aandachtspunten op een rij. Nagegaan wordt of onze hulpverlening kan bijdragen aan de verbetering van de situatie. Tijdens dit gesprek kun je aangeven wat je van ons verwacht en vertelt de begeleider wat wij van jou verwachten. De begeleider zal onze werkwijze, de mogelijkheden aan je toelichten. Wanneer tijdens dit gesprek blijkt dat er basis is voor een samenwerking zal de begeleider een vervolgafspraak met jou plannen.

Individueel begeleidingplan

De begeleider stelt na een kennismaking/observatieperiode van maximaal 3 maanden een begeleidingsplan op. Het plan vormt de basis van de begeleiding. In het plan wordt een omschrijving gegeven van de problematiek en zijn doelen opgenomen. De doelen zijn onderverdeeld in korte-, middellange- en lange termijn doelen. Deze doelen zijn persoonsgebonden en ieder begeleidingsplan is maatwerk. Er zal beschreven staan hoe er aan de doelen gewerkt wordt door jou en welke ondersteuning jij hierbij krijgt. Dit geeft een helder zicht op de begeleiding die je van ons kunt verwachten. Indien je akkoord gaat met de inhoud van het begeleidingsplan wordt deze ondertekend door jou en Nostram.

Naast het individuele begeleidingsplan zal er een zorgovereenkomst worden getekend. Hierin staan alle rechten en plichten voor beide partijen. In de zorgovereenkomst vindt je tevens een privacy statement en onze klachtenprocedure.

Start van de begeleiding

Samen met jouw begeleider plan je, je begeleidingsuren in. Onze begeleiders werken in duo's, dit zodat er altijd een achterwacht is die volledig op de hoogte is van jouw situatie en indien nodig, bijvoorbeeld bij vakantie, de begeleiding direct overneemt.
Gedurende het begeleidingstraject zult je kennismaken met beide begeleiders zodat je nooit verrast wordt door een nieuw gezicht.
Je krijgt van ons een cliëntmap waarin jouw begeleider na ieder gesprek opschrijft waaraan is gewerkt, welke acties zijn uitgezet en wanneer de volgende afspraak is.
Dit zodat jij en je naasten dit altijd kunnen inzien. Iedere 6 maanden zullen jouw doelen uit het begeleidingsplan worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld.

Foto impressie

Nostram voor begeleid wonen op menselijk nivo.
Bouwenaan een Toekomst.

Samen koken onder begeleiding

Begeleid wonen

begeleid sport en spel

Begeleid werken in de buitenluchts